messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ปีงบประมาณ 2567 กุสุมาลย์ [ 11 เมษายน 2567 ] ข้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อ 35 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 17
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2567 กุสุมาลย์ [ 11 เมษายน 2567 ] ข้อ 35 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 32
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ปีงบประมาณ 2566 กุสุมาลย์ [ 18 เมษายน 2566 ] poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566 กุสุมาลย์ [ 18 เมษายน 2566 ] poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 42
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อ 43 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 94
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 106
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.docx poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 222
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 294
รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน ประจำปี 2562 อบต.กุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 284
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ นโยบายบริหารความเสี่ยง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 293
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1