องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
folder แผน/ข้อบัญญัติ
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื้่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื้่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุสมาลย์ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุสมาลย์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุสมาลย์ เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 งวด ที่ 1 ตุลลาคม 2562 - มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file รูปเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
description แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 เอกสารประกอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file รูปเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file รูปเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2