องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 10 บ้านกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 042-769165

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 77
folder แผน/ข้อบัญญัติ
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื้่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื้่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุสมาลย์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุสมาลย์ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุสมาลย์ เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 งวด ที่ 1 ตุลลาคม 2562 - มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file รูปเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
description แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 เอกสารประกอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file รูปเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file รูปเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง