องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 10 บ้านกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 042-769165

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 40
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ [12 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมติดประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
ผู้โพส : admin
5 ธันวามหาราช
ผู้โพส : admin
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ผู้โพส : admin
ผลิตภัณฑ์ฝีมือ.....จากกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
ผู้โพส : admin
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
ผู้โพส : admin
โครงการวัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้โพส : admin
โครงการปลูกป่าปล่อยปลา
ผู้โพส : admin
โครงการผู้สุงอายุใส่ใจสุขภาพ
ผู้โพส : admin
แข่งกีฬาต้านยาเสพติดตำบลกุสุมาลย์
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง