องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายทนงศักดิ์ พลอาษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.กุสุมาลย์ สมาชิกสภา อบต.กุสุมาลย์... [12 สิงหาคม 2566]
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายทนงศักดิ์ พลอาษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ มอบหมายให้นายอารีมิตร ปัญจันทร์ รองนายก อบต.กุสุมาลย์ นางพรศรี หาดกุวัน เลขานุการนายก อบต.กุสุมาลย์ พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่... [11 สิงหาคม 2566]
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายทนงศักดิ์ พลอาษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ประธานการประกวดแข่งขันกิจกรรมวาดภาพ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า... [10 สิงหาคม 2566]
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายทนงศักดิ์ พลอาษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ได้มอบหมายให้นายหนูพิน ทองงาม รองนายก อบต.กุสุมาลย์ พร้อมด้วยนางสาวเพียงพิศ วงค์พิมล หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางสาวกาญจนา สุวรรณชัยรบ... [3 สิงหาคม 2566]
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายทนงศักดิ์ พลอาษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ พร้อมด้วยคณะทีมผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.กุสุมาลย์ และผู้นำชุมชนตำบลกุสุมาลย์ ชาวบ้านโนนสะอาด ตำบลกุสุมาลย์... [27 กรกฎาคม 2566]
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายทนงศักดิ์ พลอาษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ พร้อมด้วยคณะทีมผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.กุสุมาลย์ และผู้นำชุมชนตำบลกุสุมาลย์ ชาวบ้านโนนสะอาด ตำบลกุสุมาลย์... [27 กรกฎาคม 2566]
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายทนงศักดิ์ พลอาษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ประธานในพิธีโครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ [21 กรกฎาคม 2566]
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายทนงศักดิ์ พลอาษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ได้มอบหมายให้นางสาวเพียงพิศ วงค์พิมล หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นายวิหวา ซุนซัง เจ้าพนักงานสาธารณสุข นางสาวกาญจนา สุวรรณชัยรบ นักวิชาการศึกษา... [20 กรกฎาคม 2566]
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายทนงศักดิ์ พลอาษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ประธานในพิธี โครงการอบรมการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ [13 กรกฎาคม 2566]
วันที่ 5 กรฎาคม 2566 นายทนงศักดิ์ พลอาษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ประธานในการ อบรมโครงการอบรมให้ความรู้เสริมความเข้าใจแก่ผู้ชำระที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ [5 กรกฎาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 65 รายการ)