messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
กิจกรรม "รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day)" พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปี พ.ศ. 2567
รายละเอียด : 2.กิจกรรมพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
ผู้โพส : admin