องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
รายละเอียด : นายทนงศักดิ์ พลอาษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ประธานเปิด โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ เพื่อมิให้เกิดการป่วยและเสียชีวิต จากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Test Kit (ATK) ในกลุ่มนักเรียน บุคลากรการศึกษา ของโรงเรียนบ้านอีกุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
ผู้โพส : admin