messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
image กิจกรรมของหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ช่องการการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[1 มกราคม 2567]
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล[9 พฤศจิกายน 2566]
จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์[30 ตุลาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ล่าช้า[13 กรกฎาคม 2566]
นโยบาย No Gift Policy[9 มกราคม 2566]
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ นำโดย นายทนงศักดิ์ พลอาษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา...[21 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมติดประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูก (9 ภาพ)
โครงการผู้สุงอายุใส่ใจสุขภาพ (5 ภาพ)
โครงการวัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (4 ภาพ)
โครงการปลูกป่าปล่อยปลา (2 ภาพ)
1 1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ)