องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 10 บ้านกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 042-769165

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 103
image กิจกรรมของหน่วยงาน
โครงการอบรมและประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
ผู้โพส : admin
กิจกรรมติดประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูก (9 ภาพ)
ผู้โพส : admin
โครงการผู้สุงอายุใส่ใจสุขภาพ (5 ภาพ)
ผู้โพส : admin
โครงการวัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (4 ภาพ)
ผู้โพส : admin
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา (3 ภาพ)
ผู้โพส : admin
โครงการปลูกป่าปล่อยปลา (2 ภาพ)
ผู้โพส : admin
แข่งกีฬาต้านยาเสพติดตำบลกุสุมาลย์ (3 ภาพ)
ผู้โพส : admin
รวมพลังวันสตรีสากล (3 ภาพ)
ผู้โพส : admin
ประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน (1 ภาพ)
ผู้โพส : admin
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย (1 ภาพ)
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง