องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 10 บ้านกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 042-769165

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 24
โครงการอบรมและประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
รายละเอียด : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ได้เชิญผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการพัฒนาองค์ฏารบริหารส่วนตำบล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างานต่างๆ ตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อรวบรวมปัญหาและร่วมกันจัดทำแผนชุมชนของแต่ละชุมชน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการให้แก้ไขในลำดับต้นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตำบลแม่ริมต่อไป
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง