ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

ชื่อไฟล์ : gBdZKBMMon21510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้