ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567

ชื่อไฟล์ : 2HwsUkeThu43755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้