ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) รร. พาสเจอร์ไรส์ (รร.บ้านอีกุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง