ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-8274 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง