messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 21
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 36
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 41
e สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 51
e สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 57
e สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 64
e สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 43
e สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 43
e สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 44
e สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 38
e สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 42
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 86
1 - 20 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3