องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 10 บ้านกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 042-769165

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 38
group กองช่าง
นายขยัน แก้วมะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0622599893
นายขยัน แก้วมะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0622599893
นายเด่นชัย แดงท่าขาม
นายช่างโยธา
โทร : 0820254235
นายเด่นชัย แดงท่าขาม
นายช่างโยธา
โทร : 0820254235
นายอนุชิต ไชยทองศรี
นายช่างไฟฟ้า
โทร : 0801933056
นายอนุชิต ไชยทองศรี
นายช่างไฟฟ้า
โทร : 0801933056
นายตรอมทิพย์ แก้วสอนดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0844106223
นายตรอมทิพย์ แก้วสอนดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0844106223
นายคำพันธ์ เนื้ออ่อน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0611718821
นายคำพันธ์ เนื้ออ่อน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0611718821
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง