messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
group กองช่าง
นายขยัน แก้วมะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0622599893
นายเด่นชัย แดงท่าขาม
นายช่างโยธา
โทร : 0820254235
นายอนุชิต ไชยทองศรี
นายช่างไฟฟ้า
โทร : 0801933056