องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หนังสือ E-book ประมวลองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.2566 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง ประกาศบัญชีประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนาร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานผลตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file บัญชีกำหรดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน อบต.กุสุมาลย์ (นส.3ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file บัญชีกำหรดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน อบต.กุสุมาลย์ (โฉนด) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมแอสฟัลท์ รหัสสายทาง สน.ถ. 46-003 บ้านกุสุมาลย์ - บ้านอีกุด หมู่ที่ 2 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์พิธีซางกะมูด งานเทศกาลโส้รำลึกครั้งที่ 41 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ราคากลางจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมแอสฟัลท์ รหัสสายทาง สน.ถ. 46-003 บ้านกุสุมาลย์ - บ้านอีกุด หมู่ที่ 2 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ประกาศผลโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file แจ้งรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพสูงอายุ,ผู้พิการ และตารางเวลาการจ่ายเบี้ย ประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3