องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 10 บ้านกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 042-769165


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 69
เมื่อวาน 123
เดือนนี้ 2,453
เดือนที่แล้ว 4,679
ทั้งหมด 15,124

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนและอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
description ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
description แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านจากนางบุญมา - บ้านนายเทพพร บ้านอีกุด หมู่ที่ 13 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จั poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านจากนายมานิตย์ - บ้านนางดารา บ้านอีกุด หมู่ที่ 13 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านจากนายทองปาน - บ้านนายมะโน บ้านอีกุด หมู่ที่ 2 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จัง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านจากนายอารีมิตร - บ้านนายจันทร์ทอง บ้านอีกุด หมู่ที่ 2 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอกราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนายนิกร ใบหะสี - บ้านนายไพจิตร สรสิทธิ์ บ้านอีกุด หมู่ที่ 13 ตำบลกุส poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอกราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากบ้านนางสมเภษ ไชยวัฒน์ - บ้านนายปัญญา หนึ่งมีคำ บ้านนาล้อม ห poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายสมเภษ ไชยวัฒน์ - บ้านนายปัญญา หนึ่งมีคำ หมู่ที่ 9 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านหน้านบ้านนายนิกร ใบหะสี-บ้านนายไพจิตร สรสิทธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ราคากลางประกวดราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนางสาวรัญจวน ไมหาญ -แยกวัดเจดีย์ บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 1 ( ลงข้อมูลเมื่อวันที่ 07 ก.ย. 2018 เวลา 08:00 น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างพาราซอยซีเมนต์สายตะวันออกสำนักสงฆ์กาญจนาภิเษก - ที่นานายประคอง นาโควงค์ บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเสมียน สายอุราช ถึงบ้านนายชัยณรงค์ ใบอุดม บ้านอีกุด หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนเรศ ศิรินาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
(นายนเรศ ศิรินาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง