messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
group กองคลัง
นางกัญญา สิงหวิโรจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0951681858
นางสาวสุปรียา ปัจจูมลี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0899430260
นางนุชศรา พลอาษา
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0877216272
นางสาวสริตา คำสอน
ผู้ช่วยธุรการกองคลัง
โทร : 0883188529
นายนภา ไพราชสูง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 0930610175