องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 10 บ้านกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 042-769165

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 25
group กองคลัง
นางกัญญา สิงหวิโรจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0951681858
นางกัญญา สิงหวิโรจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0951681858
นางสาวนิตะญา ไชยสี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0899430260
นางสาวนิตะญา ไชยสี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0899430260
นางนุชศรา พลอาษา
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0877216272
นางนุชศรา พลอาษา
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0877216272
นางสาวสริตา คำสอน
ผู้ช่วยธุรการกองคลัง
โทร : 0883188529
นางสาวสริตา คำสอน
ผู้ช่วยธุรการกองคลัง
โทร : 0883188529
นายนภา ไพราชสูง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 0930610175
นายนภา ไพราชสูง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 0930610175
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง