messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
group หัวหน้าส่วนราชการ
วาธินี ปัญญาประชุม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
นายสุริยา โพธิ์ศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0870883567
นางสาวเพียงพิศ วงค์พิมล
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.กุสุมาลย์
โทร : 0956683832
นางกัญญา สิงหวิโรจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0951681858
นายขยัน แก้วมะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0622599893
นางสาวธนัชภรณ์ พรหมเมือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0878564772