องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 10 บ้านกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 042-769165


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 24
เมื่อวาน 129
เดือนนี้ 2,465
เดือนที่แล้ว 4,723
ทั้งหมด 15,184

group สมาชิกสภา
นายหนูพิมพ์ ทองงาม
ประธานสภา อบต.กุสุมาลย์
นายหนูพิมพ์ ทองงาม
ประธานสภา อบต.กุสุมาลย์
นายคำตัน เนื้ออ่อน
รองประธานสภา อบต.กุสุมาลย์
นายคำตัน เนื้ออ่อน
รองประธานสภา อบต.กุสุมาลย์
นางวาธินี ปัญญาประชุม
เลขานุการสภา
นางวาธินี ปัญญาประชุม
เลขานุการสภา
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายประดิษฐ์ นาพงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายประดิษฐ์ นาพงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายสุรพล ใบแสน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายสุรพล ใบแสน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายเหมือน วางศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายเหมือน วางศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายวันที อินทร์คำไชย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายวันที อินทร์คำไชย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นางสุเทียน บุญกว้าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นางสุเทียน บุญกว้าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นายวิรัตน์ คูณวัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายวิรัตน์ คูณวัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายสมร บุญเรา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายสมร บุญเรา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายป้อง พลาดสุ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นายป้อง พลาดสุ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนเรศ ศิรินาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
(นายนเรศ ศิรินาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง