องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 10 บ้านกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 042-769165


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 89
group สมาชิกสภา
นายหนูพิมพ์ ทองงาม
ประธานสภา อบต.กุสุมาลย์
โทร : 0885633026
นายหนูพิมพ์ ทองงาม
ประธานสภา อบต.กุสุมาลย์
โทร : 0885633026
นายคำตัน เนื้ออ่อน
รองประธานสภา อบต.กุสุมาลย์
โทร : 042-769165
นายคำตัน เนื้ออ่อน
รองประธานสภา อบต.กุสุมาลย์
โทร : 042-769165
นางวาธินี ปัญญาประชุม
เลขานุการสภา
โทร : 0895692516
นางวาธินี ปัญญาประชุม
เลขานุการสภา
โทร : 0895692516
นายประดิษฐ์ นาพงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0868545119
นายประดิษฐ์ นาพงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0868545119
นางรัญจวน ไมหาญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0831660826
นางรัญจวน ไมหาญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0831660826
นายสุรพล ใบแสน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0640655872
นายสุรพล ใบแสน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0640655872
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายวิญญา ริกำแง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0612978456
นายวิญญา ริกำแง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0612978456
นายวันที อินทร์คำไชย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0928843150
นายวันที อินทร์คำไชย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0928843150
นางสุเทียน บุญกว้าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0630162433
นางสุเทียน บุญกว้าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0630162433
นายอนันต์ วรกัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0623657767
นายอนันต์ วรกัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0623657767
นายวิรัตน์ คูณวัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0986134957
นายวิรัตน์ คูณวัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0986134957
นายสมร บุญเรา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0614784669
นายสมร บุญเรา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0614784669
นายป้อง พลาดสุ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0868623221
นายป้อง พลาดสุ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0868623221
นายสุริยา ท้าวมา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0610547039
นายสุริยา ท้าวมา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0610547039
นางบุศรินทร์ สียางนอก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0930746293
นางบุศรินทร์ สียางนอก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0930746293
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายคำมี นาพงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0831492369
นายคำมี นาพงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0831492369
นางสาวจิราพร วงตา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0862046332
นางสาวจิราพร วงตา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0862046332
นายไมตรี โชคชนะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0813418995
นายไมตรี โชคชนะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0813418995
นายฉลอง อำมะวงค์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0856097003
นายฉลอง อำมะวงค์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0856097003
นายโอพร แลจูม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 0934703622
นายโอพร แลจูม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 0934703622
นายคำควร กระแสสิงห์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 0986141186
นายคำควร กระแสสิงห์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 0986141186
นายเทพพร ปัญหาชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0810615981
นายเทพพร ปัญหาชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0810615981
นางเฉลิมรัตน์ แก้วบุญมี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0892759419
นางเฉลิมรัตน์ แก้วบุญมี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0892759419
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนเรศ ศิรินาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0652932872
(นายนเรศ ศิรินาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0652932872
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง