องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 10 บ้านกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 042-769165


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 6
เมื่อวาน 111
เดือนนี้ 2,447
เดือนที่แล้ว 4,705
ทั้งหมด 15,166

group สำนักปลัด
นางสาวเพียงพิศ วงค์พิมล
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.กุสุมาลย์
นางสาวเพียงพิศ วงค์พิมล
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.กุสุมาลย์
นางสาวเนตรนภา พรมสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเนตรนภา พรมสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเบญจพร ทิ้งชั่ว
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวเบญจพร ทิ้งชั่ว
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกาญจนา สุวรรณชัยรบ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกาญจนา สุวรรณชัยรบ
นักวิชาการศึกษา
นายวิหวา ซุนซัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายวิหวา ซุนซัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายกฤษฎา ดาบพลอ่อน
เจ้าพนักงานป้องและบรรเท่สาธารณภัย
นายกฤษฎา ดาบพลอ่อน
เจ้าพนักงานป้องและบรรเท่สาธารณภัย
นางสาวปราณี ฉิมชัย
ครู
นางสาวปราณี ฉิมชัย
ครู
นางสาวพรทิพย์ ปัญจันทร์
ครู
นางสาวพรทิพย์ ปัญจันทร์
ครู
นางสาวอุไรพร เพิ่มพูน
ครู
นางสาวอุไรพร เพิ่มพูน
ครู
นายก้องเกียรติ ต้นงอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายก้องเกียรติ ต้นงอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายชาญชัย สีคะสอน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายชาญชัย สีคะสอน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายศักดิ์ดา สมเภา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายศักดิ์ดา สมเภา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นางนิตยา พันดวง
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
นางนิตยา พันดวง
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
นางสาวสุวรรณา มนตะราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
นางสาวสุวรรณา มนตะราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
นางสาวทศพร นาพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
นางสาวทศพร นาพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
นางเกษราภรณ์ ศรีประทุมภรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางเกษราภรณ์ ศรีประทุมภรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเสาวลักษณ์ ปัจจูมลี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเสาวลักษณ์ ปัจจูมลี
ผู้ดูแลเด็ก
นายชุมพร แก้วหาวงค์
นักการภารโรง
นายชุมพร แก้วหาวงค์
นักการภารโรง
นางสุกานดา สะอาด
แม่บ้าน
นางสุกานดา สะอาด
แม่บ้าน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนเรศ ศิรินาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
(นายนเรศ ศิรินาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง