messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
group คณะผู้บริหาร
นายทนงศักดิ์ พลอาษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0630376768
นายหนูพิน ทองงาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0961518917
นางอารีมิตร ปัญจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 042769165
นางพรศรี หาดกุวัน
เลขานุการนายก
โทร : 0870582653