องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 10 บ้านกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 042-769165


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 49
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะ ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกข้างสำนักสงฆ์กาญจนาภิเษกทางทิศใต้-สีแยกนางศิ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นานายสุรสิทธิ์ แก้วประสิทธิ์ – ที่นานายวิลัย พลอาษา บ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวิโรจน์ -ทางไปหนองดินดาก บ้านนิรมัย หมูที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกทางไปนางล้อม-วัดเจดีย์ บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามห้วยสะเภอตอนล่าง บ้านอีกุด หมู่ที่ 2 - บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะ ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่องจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะ ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะ ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำรอบหมู่บ้านจากบ้านนายมานิตย์ แสวงแก้ว - บ้านนางดารา ท้าวด่อน บ้านโนนสะ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านจากบ้านนายบุญมา -บ้านนายเทพพร บรรหาชัย บ้านอีกุด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านจากบ้านนายทองปาน - บ้านนายมโน บ้านอีกุด หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านจากบ้านนายอารีมิตร ปัญจันทร์ - บ้านทองจันทร์ วงค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.46-002 บ้านโนนหอม หมู่ที่ 11 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.46-005 จากบ้านนายใบพร วงตา - ตลาดนัดโคกระบือ บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 10 ตำบลกุสุมา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.46-005 จากบ้านนายใบพร วงตา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 46-002 บ้านโนนหอม หมู่ที่ 11 ตำบ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายไมตรี โชคชนะ - สำนักสงฆ์บ้านโนนหอม หมู่ที่ 11 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายไมตรี โชคชนะ - สำนักสงฆ์บ้านโนนหอม หมู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนเรศ ศิรินาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0652932872
(นายนเรศ ศิรินาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0652932872
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง