messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อ 14
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
รายงงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ข้อ 17
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบต.กุสุมาลย์ พร้อมปัญหาอุปสรรค
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต.กุสุมาลย์ พร้อมปัญหาอุปสรรค poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศรายงายผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ2 เม.ย.2565- ก.ย.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศรายงายผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ1 ต.ค.2564- มี.ค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เดือน เม.ย.64-ก.ย.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เดือน ต.ค.63-มี.ค.64) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เดือน เม.ย.-ก.ย.63) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เดือน ต.ค.62-เม.ย.63) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1