messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
การขับเคลื่อนจริยธรรมของ อบต.กุสุมาลย์ 2567 ข้อ 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 21
การประชุมประจำเดือนด้านส่งเสริมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 14
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ปีงบประมาณ 2566 กุสุมาลย์ [ 18 เมษายน 2566 ] poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 45
แนวทางการปฏิบัติ เรื่อง ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 60
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 31
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1