องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 10 บ้านกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 042-769165

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47
folder งานกิจการสภา อบต.กุสุมาลย์
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ผู้ใหญ่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ส.อบต.) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ส.อบต.) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ผู้ใหญ่บ้าน)) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ส.อบต.) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ผู้ใหญ่บ้าน)) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ส.อบต.) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สามัญสมัยแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก (ผู้ใหญ่บ้าน)) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก (ส.อบต.) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก (นายก) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยที่ 4 (นายก) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยที่ 4 (ผู้ใหญ่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยที่ 4 (ส.อบต.) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง