messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2567 กุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 19
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ข้อ 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 16
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 กุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 40
แบบรายงานผลการดาเนนงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 อบต.กุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 80
รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหาทรัพยกรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อ 28 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 85
รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหาทรัพยกรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.docx poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 242
ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งรายละเอียด อบต.กุสุมาลย์ 12 มิ.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 322
ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง อบต.กุสุมาลย์ 12 มิ.ย.63 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 326
รายงานผลการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 319
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1