messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
บันทึกข้อความรายงานผลการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน อบต.กุสุมาลย์ ข้อมูลตาม eplanacc poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน อบต.กุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 50
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน อบต.กุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 89
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 210
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 จากระบบ eplannacc poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 242
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 224
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 256 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 208
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 206
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1