messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 81
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (เมษายน 2564 - ตุลาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 179
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสมาลย์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 173
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสมาลย์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 188
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 การเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 203
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 210
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 การเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 199
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1