messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
folder นโยบายการกำกับดูแลองค์การ
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 282
มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 294
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต.docx poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 313
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 306
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เจตจำนงของผู้บริหาร 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 317
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 293
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 309
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 308
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2561 | เปิดอ่าน : 321
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1