messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
folder แบบฟอร์มต่างๆ
แบบลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 304
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 297
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 291
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 313
แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 389
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 310
ใบแจ้งการขุดดินถมดิน ตามพรบ.การขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 329
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1