messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหอม หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมหมู่บ้านสายบ้านอีกุด-บ้านโนนสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ รหัสสายทาง สน.ถ.46-003 บ้านกุสุมาลย์ - บ้านอีกุด หมูที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 227
rss_feed ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง สน.ถ.46-003 บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 6- บ้านอีกุด หมูที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 259
rss_feed ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง สน.ถ.46-003 บ้านกุสุมาลย์ - บ้านอีกุด หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 239
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 305
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 346
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 346
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายวิโรจน์-หนองดินดาก บ้านนิรมัย หมู่ที่ 12
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 383
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.46-002 บ้านโนนหอม หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 202
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1