messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหอม หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนายชูชาติ ฮุยพิทักษ์ บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายโพนหนองเบ็น บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำสายบ้านนายธวัชชัย ยอดผล บ้านนิรมัย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.กุสุมาลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาล้อม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างปรับปรุงเติมเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอีกุด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอีกุด หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิรมัย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง vip ๒ ชั้น พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างปรับปรุงห้องน้ำทีทำการ อบต.กุสุมาลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างปรับปรุงหลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างทางระบายน้ำภายในที่ทำการบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างปรับปรุงเติมต่ออาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ส่วนประกอบรถกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างปรัปปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านนางบัวสาไปอ่างเก็บน้ำห้วยสะเภอ บ้านโนนหอม หมูที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองผักแว่นไปบ้านนาล้อม บ้านโนนหอม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านโนนหอมไปบ้านหนองผือ บ้านโนนหอม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านอีกุด หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุสุมาลย์ หมูที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาล้อม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนิรมัย หมูที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุสุมาลย์ หมูที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านกุสุมาลย์ หมูที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พร้อมปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.กุสุมาลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมหมู่บ้านสายบ้านอีกุด-บ้านโนนสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านหนองหอยไปโคกกลาง บ้านหนองหอย หมูที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอีกุด หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านอีกุด หมูที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายหน้าบ้านนายเพ็ญ โพธิ์สุ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายหน้าบ้านนายแสตมป์ ไปสี่แยก บ้านนาล้อม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายหน้าบ้านนายบุญช่วย วันนี ไปสี่แยก บ้านนาล้อม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังวัดราษฎร์ไปทางไร่วังแก้ว บ้านโนนหอม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายคุ้มห้วยผักหนามไปบะหมากค้อ บ้านโนนหอม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed จ้างขยายไหล่ทางถนนสายไปบ้านโนนหอม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายหน้าบ้านนางบัวผัน ชมภูทอง ไปบ้านนายทองคำ ธาตุทอง บ้านนิรมัย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายหน้าบ้านนายถนอม บุญน้อม ไปทางบ้านนายเทวี เกียววงค์ บ้านนิรมัย หมูที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านนิรมัย หมูที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 98
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนิรมัย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างขยายไหล่ทางข้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์-ตลาดนัดโคกระบือ บ้านกุสุมาลย์ หมูที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) รร. พาสเจอร์ไรส์ (รร.บ้านอีกุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านิรมัย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed จ้างต่อเติมอาคารห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีกุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed จ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิรมัย ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
1 - 50 (ทั้งหมด 82 รายการ) 1 2